Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên của bạn hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra.

Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

Xin chúc mừng! chưa được đăng ký!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
$12.00 USD
.net
$13.00 USD
Hot
.vn
$33.00 USD
Hot
.com.vn
$28.00 USD
.co
$25.00 USD
.org
$13.00 USD
.xyz
$12.00 USD
.asia
$15.00 USD
Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot New Sale

Tên miền gợi ý có thể không luôn luôn có sẵn. Nó chỉ được kiểm tra trong thời gian thực tại điểm thêm vào giỏ hàng.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
$12.00 USD
1 Year
$12.00 USD
1 Year
$12.00 USD
1 Year
.net
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
.org
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
.top
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
.xyz
$12.00 USD
1 Year
$12.00 USD
1 Year
$12.00 USD
1 Year
.biz
$15.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
.info
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
$13.00 USD
1 Year
.asia
$15.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
.co
$25.00 USD
1 Year
$25.00 USD
1 Year
$25.00 USD
1 Year
.me
$26.00 USD
1 Year
$26.00 USD
1 Year
$26.00 USD
1 Year
.vn Hot
$33.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$21.00 USD
1 Year
.com.vn Hot
$28.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
.net.vn
$28.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
.biz.vn
$28.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$15.00 USD
1 Year
.name.vn
$4.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$2.00 USD
1 Year
.edu.vn
$18.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$9.00 USD
1 Year
.org.vn
$18.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$9.00 USD
1 Year
.gov.vn
$18.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$9.00 USD
1 Year
.pro.vn
$18.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$9.00 USD
1 Year
.info.vn
$18.00 USD
1 Year
$0.00 USD
1 Year
$9.00 USD
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains