Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên của bạn hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
276,000 đ
1 Year
276,000 đ
1 Year
276,000 đ
1 Year
.net
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
.org
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
.top
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
.xyz
276,000 đ
1 Year
276,000 đ
1 Year
276,000 đ
1 Year
.biz
345,000 đ
1 Year
345,000 đ
1 Year
345,000 đ
1 Year
.info
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
299,000 đ
1 Year
.asia
345,000 đ
1 Year
345,000 đ
1 Year
345,000 đ
1 Year
.co
575,000 đ
1 Year
575,000 đ
1 Year
575,000 đ
1 Year
.me
598,000 đ
1 Year
598,000 đ
1 Year
598,000 đ
1 Year
.vn hot!
759,000 đ
1 Year
N/A
483,000 đ
1 Year
.com.vn hot!
644,000 đ
1 Year
N/A
345,000 đ
1 Year
.net.vn
644,000 đ
1 Year
N/A
345,000 đ
1 Year
.biz.vn
644,000 đ
1 Year
N/A
345,000 đ
1 Year
.name.vn
92,000 đ
1 Year
N/A
46,000 đ
1 Year
.edu.vn
414,000 đ
1 Year
N/A
207,000 đ
1 Year
.org.vn
414,000 đ
1 Year
N/A
207,000 đ
1 Year
.gov.vn
414,000 đ
1 Year
N/A
207,000 đ
1 Year
.pro.vn
414,000 đ
1 Year
N/A
207,000 đ
1 Year
.info.vn
414,000 đ
1 Year
N/A
207,000 đ
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains