Cloud VPS Mỹ

Cloud VPS Mỹ

Cloud US 1

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E5-2680v4 CPU
 • 25GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 1.25 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 1TB Băng thông
Cloud US 2

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E5-2680v4 CPU
 • 35GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 2.5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 2TB Băng thông
Cloud US 3

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 3 Core E5-2680v4 CPU
 • 60GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 3TB Băng thông
Cloud US 4

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 4 Core E5-2680v4 CPU
 • 80GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 7.5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 4TB Băng thông
Cloud US 5

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 6 Core E5-2680v4 CPU
 • 120GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 12 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 6TB Băng thông
Cloud US 6

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 9 Core E5-2680v4 CPU
 • 240GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 20 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 8TB Băng thông
Cloud US 7

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 12 Core E5-2680v4 CPU
 • 360GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 30 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 10TB Băng thông
Cloud US 8

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 16 Core E5-2680v4 CPU
 • 500GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 45 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 12TB Băng thông
Cloud US 9

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 24 Core E5-2680v4 CPU
 • 1000GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 64 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 15TB Băng thông
Cloud US 10

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 36 Core E5-2680v4 CPU
 • 1500GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 100 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 25TB Băng thông