Cloud VPS Việt Nam

Cloud VPS Việt Nam

Cloud Vietnam Custom

Tùy chỉnh cấu hình CPU/Ram/Disk
Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 150.000 đ(6.5$)/1 Core AMD EPYC 3.0GHz+ CPU
 • 69.000 đ(3$)/10GB Cloud NVMe SSD Ổ Cứng
 • 46.000 đ(2$)/1GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 1Gbps-5Gbps Network
Cloud VPS 1

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E5-2686v4 CPU
 • 30GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 2 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 150Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud VPS 2

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E5-2686v4 CPU
 • 45GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 4 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 150Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud VPS 3

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 3 Core E5-2686v4 CPU
 • 60GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 6 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 150Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud VPS 4

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 4 Core E5-2686v4 CPU
 • 80GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 8 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 150Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 5

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 3 Core E5-2686v4 CPU
 • 80GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 9 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 300Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 6

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 6 Core E5-2686v4 CPU
 • 120GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 18 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 300Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 7

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 9 Core E5-2686v4 CPU
 • 180GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 27 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 400Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 8

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 12 Core E5-2686v4 CPU
 • 250GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 36 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 400Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 9

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 16 Core E5-2686v4 CPU
 • 300GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 48 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 500Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 10

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 24 Core E5-2686v4 CPU
 • 500GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 72 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 650Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 11

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 36 Core E5-2686v4 CPU
 • 750GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 108 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 800Mbps không giới hạn Băng thông
Cloud Server 12

Miễn phí 4 bản Backup đi kèm.
Miễn phí 2 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • Dedicated 48 Core E5-2686v4 CPU
 • 1000GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 144 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 1Gbps không giới hạn Băng thông