Pro Hosting

Pro Hosting

Pro 1

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • 10GB NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500.000 Inodes
 • 1.25 GB Ram
 • 1 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 100MB Disk I/O
Pro 2

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • Không giới hạn NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500.000 Inodes
 • 1.25 GB Ram
 • 1 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 100MB Disk I/O
Pro 3

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • Không giới hạn NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 750.000 Inodes
 • 3 GB Ram
 • 3 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 100MB Disk I/O
Pro 4

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • Không giới hạn NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • 1.000.000 Inodes
 • 4 GB Ram
 • 4 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 100MB Disk I/O