VPS GPU Việt Nam

VPS GPU 1

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 3 Core CPU
 • 100GB NVMe Ổ Cứng
 • 6 GB Ram
 • 1GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 2

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 4 Core CPU
 • 100GB NVMe Ổ Cứng
 • 8 GB Ram
 • 1GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 3

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 6 Core CPU
 • 150GB NVMe Ổ Cứng
 • 12 GB Ram
 • 2GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 4

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 8 Core CPU
 • 200GB NVMe Ổ Cứng
 • 16 GB Ram
 • 2GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 5

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 8 Core CPU
 • 200GB NVMe Ổ Cứng
 • 16 GB Ram
 • 4GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 6

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 12 Core CPU
 • 250GB NVMe Ổ Cứng
 • 24 GB Ram
 • 4GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 7

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 16 Core CPU
 • 300GB NVMe Ổ Cứng
 • 32 GB Ram
 • 6GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 8

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 20 Core CPU
 • 400GB NVMe Ổ Cứng
 • 48 GB Ram
 • 6GB GPU
 • 1 IPv4
VPS GPU 9

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 32 Core CPU
 • 600GB NVMe Ổ Cứng
 • 64 GB Ram
 • 12GB GPU
 • 1 IPv4