Máy Chủ Riêng VGA

E5-2670v2 VGA 0 Достапно

E5-2670v2 2.5 GHz
10 Core/20 Theard
32GB DDR3 Ram
480GB Enterprise SSD
GTX 1050
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v2 VGA 4 Достапно

2x E5-2670v2 2.5 GHz
20 Core/40 Theard
32GB DDR3 Ram
480GB Enterprise SSD
GTX 1050
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v2 VGA 2 Достапно

2x E5-2670v2 2.5 GHz
20 Core/40 Theard
64GB DDR3 Ram
480GB Enterprise SSD
GTX 1060
Không giới hạn Băng thông
300Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v3 VGA 5 Достапно

2x E5-2670v3 2.3 GHz
24 Core/48 Theard
64GB DDR4 Ram
2x 480GB Enterprise SSD
RTX 3060
Không giới hạn Băng thông
500Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM