Máy Chủ Việt Nam

Máy Chủ Việt Nam

E3-1270v2 2 Tillgänglig

E3-1270v2 3.5 GHz
4 Core/8 Theard
16GB DDR3 Ram
240GB SSD
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v2 9 Tillgänglig

2x E5-2670v2 2.5 GHz
20 Core/40 Theard
32GB DDR3 Ram
480GB Enterprise SSD
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v3 2 Tillgänglig

2x E5-2670v3 2.3 GHz
24 Core/48 Theard
32GB DDR4 Ram
2x 480GB Enterprise SSD
Không giới hạn Băng thông
300Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2686v4 2 Tillgänglig

2x E5-2686v4 2.3 GHz
36 Core/72 Theard
64GB DDR4 Ram
2x 960GB Enterprise SSD
Không giới hạn Băng thông
300Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

Storage Servers 4 Tillgänglig

Dell R730XD
2x E5-2670v3 2.3 GHz
24 Core/48 Theard
64GB DDR4 Ram
12x 16TB Enterprise 3.5″ SAS 12Gbps HDD
1.6TB Enterprise NVMe U2 cache/OS
H730 1GB cache + pin, RAID levels 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, HBA mode
Không giới hạn Băng thông
300Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

Start från
$350.00 USD
Månadsvis
$350.00 Startavgift
Beställ nu