NVMe VPS Việt Nam 1Gbps

NVMe VPS Việt Nam 1Gbps

NVMe Custom

Tùy chỉnh cấu hình CPU/Ram/Disk
Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 50.000 đ(2.1$)/1 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 30.000 đ(1.3$)/10GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 30.000 đ(1.3$)/1GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 1Gbps Network
NVMe 1

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 1 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 25GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 1.25 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 3TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 1 Sale

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 30GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 1.5 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 3TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 2

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 30GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 2.0 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 6TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 3

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 3 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 40GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 3.0 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 9TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 4

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 4 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 50GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 5.0 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 12TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 5

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 7 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 100GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 8.0 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 15TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 6

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 10 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 150GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 16 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 20TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 7

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 20 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 400GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 32 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 40TB Băng thông
 • 1Gbps Network
NVMe 8

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 32 Core Intel Xeon Gold 6138 CPU
 • 600GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 64 GB DDR4 Ram
 • 1 IPv4
 • 60TB Băng thông
 • 1Gbps Network