VPS Hà Lan

Netherlands VPS 1

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 1 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 30GB SSD Ổ Cứng
 • 1.5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 2TB Băng thông
Netherlands VPS 2

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 50GB SSD Ổ Cứng
 • 3 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 4TB Băng thông
Netherlands VPS 3

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 3 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 100GB SSD Ổ Cứng
 • 5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 6TB Băng thông
Netherlands VPS 4

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 4 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 120GB SSD Ổ Cứng
 • 7 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 12TB Băng thông
Netherlands VPS 5

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 5 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 150GB SSD Ổ Cứng
 • 12 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 16TB Băng thông
Netherlands VPS 6

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 6 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 200GB SSD Ổ Cứng
 • 18 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 20TB Băng thông
Netherlands VPS 7 0 Tillgänglig

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 8 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 300GB SSD Ổ Cứng
 • 24 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 28TB Băng thông
Netherlands VPS 8 0 Tillgänglig

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 10 Core E3-1270v5 3.6GHz CPU
 • 400GB SSD Ổ Cứng
 • 36 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 40TB Băng thông