Business Hosting

Business Hosting

Business 1

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • 12GB NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Inodes
 • 2 GB Ram
 • 2 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 200MB Disk I/O
Business 2

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • 20GB NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Inodes
 • 3 GB Ram
 • 3 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 200MB Disk I/O
Business 3

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • 30GB NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Inodes
 • 4 GB Ram
 • 4 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 200MB Disk I/O
Business 4

Backup hàng ngày
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed webserver, Cloudlinux
Diệt mã độc tự động Imunify360
Chứng chỉ SSL miễn phí.

 • 50GB NVMe SSD Dung lượng đĩa
 • Không giới hạn Số lượng domain/website
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Inodes
 • 5 GB Ram
 • 5 core CPU
 • Shell/SSH access
 • 200MB Disk I/O