Máy Chủ Việt Nam

Máy Chủ Việt Nam

E3-1270v2 0 Cho phép

E3-1270v2 3.5 GHz
4 Core/8 Theard
16GB DDR3 Ram
240GB SSD
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2660 0 Cho phép

2x E5-2660 2.2 GHz
16 Core/32 Theard
32GB DDR3 Ram
480GB Enterprise SSD
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v2 5 Cho phép

2x E5-2670v2 2.5 GHz
20 Core/40 Theard
32GB DDR3 Ram
480GB Enterprise SSD
Không giới hạn Băng thông
200Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM

2x E5-2670v3 5 Cho phép

2x E5-2670v3 2.3 GHz
24 Core/48 Theard
32GB DDR4 Ram
2x 480GB Enterprise SSD
Không giới hạn Băng thông
300Mbps Network
1 IPv4
IPMI/KVM