VPS Việt Nam Giá Rẻ

VPS Việt Nam Giá Rẻ

F.VPS 1 Sale 6 Cho phép

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E5-2670v2 CPU
 • 30GB SSD Ổ Cứng
 • 1.5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 100Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 1

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 1 Core E5-2670v2 CPU
 • 25GB SSD Ổ Cứng
 • 1.25 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 100Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 2

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E5-2670v2 CPU
 • 30GB SSD Ổ Cứng
 • 2 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 100Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 3

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 3 Core E5-2670v2 CPU
 • 40GB SSD Ổ Cứng
 • 3 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 100Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 4

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 4 Core E5-2670v2 CPU
 • 50GB SSD Ổ Cứng
 • 5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 100Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 5

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 7 Core E5-2670v2 CPU
 • 100GB SSD Ổ Cứng
 • 8 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 150Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 6

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 10 Core E5-2670v3 CPU
 • 150GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 16 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 200Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 7

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 20 Core E5-2670v3 CPU
 • 400GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 32 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 300Mbps không giới hạn Băng thông
F.VPS 8

Miễn phí 2 bản Backup đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 32 Core E5-2670v3 CPU
 • 600GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 64 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 500Mbps không giới hạn Băng thông