ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Phòng kỹ thuật

Thời gian hỗ trợ: 24/7/365 kể cả Lễ, Tết

 Phòng kinh doanh

Thời gian hỗ trợ: Thứ 2 đến Thứ 7 (Từ 08h00 đến 23h00)

 Abuse

Please send all abuse reports to here - Vui lòng gửi tất cả các báo cáo lạm dụng tại đây.